Gå til sidens hovedinnhold

Et kostbart innsparingsforslag

Artikkelen er over 1 år gammel

Lesarbrev Dette er eit debattinnlegg, skrive av ein ekstern bidragsytar. Innlegget gir uttrykk for skribenten sine haldningar.

Sammenslåing av Alversund dag- og aktivitetssenter og Såtabu dagsenter, er ett av Alver- administrasjonens innsparingsforslag. De forventer å spare 750 000 kr på manøveren, men ser ut til å ha glemt kostnaden som kommer i kjølvannet av handlingen. Jeg tillater meg derfor å komme med en liten advarsel; dette blir dyrt.

I Demensplan 2015/2020, har regjeringen hatt fokus på etableringen av fleksible, differensierte og tilpassede dagaktivitetstilbud for personer med demens. Gjennom disse tilbudene, skal man redusere kostnader ved å utsette/unngå sykehjemsinnleggelse, og i tillegg forhindre både depresjon, inaktivitet, fall, underernæring og langtidssykemeldte pårørende. Innsparingslisten er lang, enorme kostnader kan unngås. Vi bruker årlig 30 mrd på utgifter knyttet til personer med demens. Sykehjemsopphold utgjør en stor andel av kostnadene. Tar vi utgangspunkt i utgifter pr oppholdsdøgn i institusjon, snakker vi om 1,6 mill årlig pr person. De 750 000 sparte kronene, blir lommerusk i forhold.

Til tross for regjeringens satsning, er gode dagtilbud fremdeles mangelvare. I Lindås kommune har man imidlertid vært heldig. Til inspirasjon for resten av landet, har Alversund- dag og aktivitetssenter, siden oppstart, gått foran som et prakteksemplar. Her vedlikeholdes hus og hage av brukerne selv. Personale bugner av kunnskap og kompetanse. De har en egen evne til å snuble over muligheter, og til å gripe dagen. Nærmiljøet og frivillige brukes aktivt, og ressurser kommer til sin rett. Pårørende (og andre) kan følge brukerne via FB, og slik få innsyn i en dag mange brukere selv ikke klarer å fortelle om. Fleksibiliteten i tilbudet, samt at det er tilpasset fysisk funksjonsfriske, gjør at det treffer en bred brukergruppe.

Det gode arbeidet i Alversund er lagt merke til i fagmiljøet og har resultert i Nasjonalforeningen for folkehelsens demenspris. I 2016 lagde TV2 et eget innslag om «de priviligerte brukerne» av dagsenteret, og i 2017 kom Høie på besøk. I tillegg til dette, ble de foreviget i boken «En dag og en reise». De ansatte, ildsjelene bak tilbudet, er populære som foredragsholdere, og hentes inn både fjernt og nært.

Mens resten av Norges kommuner fremdeles streber etter å få til det man har klart i Alversund, foreslår Alver kommune å gå et steg tilbake. To dagsenter med forskjellige brukergrupper skal slås sammen. Tilbudet vil bli innskrenket, mindre fleksibelt og mindre tilpasset den enkelte bruker. Muligheten for fysisk aktivitet begrenses, og i praksis legges et av Norges beste dagaktivitetstilbud ned. Stikk i strid med både fornuft, forskning og nasjonale anbefalinger. Dette blir ikke lønnsomt, det blir dyrt, både i kroner og liv.

Politikere, sank heller stemmene ved å gjøre som nabokatten i Alversund; stikk innom Inger, Christel og resten av gjengen på dagsenteret. Invitér gjerne med dere lokalavisen for å dokumentere turen. Vis innbyggerne hva den nye storkommunen har å tilby – et fantastisk dagsenter! En liten advarsel til: Sett av god tid, det er lett å trives!

Les også

«Personar med demens treng meir enn eit rom med tak over, og eit måltid. Dei treng aktivitet og meiningsfulle dagar, akkurat som resten av oss!»

Les også

Gry Kjersti si gruppe mot helsekutta får enorm respons: – Vi må gjere noko

Les også

Rune er bekymra for sin 85 år gamle far

Les også

Rådmannen om redninga for kommuneøkonomien: – Ikkje noko vi ønskjer

Les også

Over 60 millionar i helse-kutt

Les også

No vil rådmannen innføre eigedomsskatt

Kommentarer til denne saken