I det siste har jeg fundert på om det nå er på tide å skrive et leserinnlegg i avisen. Jeg er skremt etter en periode med mange ulykker og «nesten» dødsulykker forårsaket av syklister.

Statistikk viser at det har vært en markant økning i sykkelulykker, i Hordaland har økningen vært på nesten 50% de siste fem årene, sammenlignet med foregående femårsperiode. Svært mange av disse ulykkene skjer på sykkel/gang vei. Problemene knyttet til uforutsigbarhet i syklisters atferd gir seg også utslag i at ulykker skjer fordi enkelte opptrer på uventede måter. Dette gjelder sykling på feil side av fortau og sykkelfelt.

En del av disse tohjulingene har fått det for seg at de er helt alene og eier fortauet.

Det er jo flott å se at flere og flere benytter sykkel, så jeg vil ingen til livs, men prøver å påpeke faren ved for lite/ingen opplæring. Det er jo farten den enkelte ikke alltid klarer å begrense, de farer forbi deg i ekspress-fart som vel hører gaten, og ikke fortauet, til ? Jeg har selv opplevd 2-3 ganger å bli «snitta» av syklende i susende fart, og har tenkt: «Ja, NÅ var jeg heldig! Han traff meg ikke denne gangen heller. Hurra!»

Det er tydelig at noen av disse fartsgalningene ikke tenker på at det faktisk er andre spaserende individer på fortauet.

Opp til flere ganger har jeg observert at syklende plutselig tar impulsive avvik og vingler fra side til side. En må læres opp til å følge med og ikke være i dvale/egne tanker… DA, hvis uhellet er ute.. kan sykkelen treffe deg.. eller barnet ditt. Og møte med asfalten kan bli ganske voldsomt. Det kan også være hodet ditt som treffer fortauet. Og det er ikke sikkert at det kan repareres så fort og greit?

Alle fotgjengere og syklister, uansett alder og utrustning, skal føle seg trygge.

Antall ulykker er sterkt stigende, min kone har ikke vært like heldig som meg, hun ble regelrett kjørt ned av en av disse fartsidiotene ved Nordhordlandshallen den 25. september i år. Det er og utrolig trist å observere at ingen hjalp til når uhellet var et faktum, til og med voksne folk bare passerte uten å løfte en finger (selvopptatte krek). Og hvor ble syklisten av? Jo, sannelig der var han, i full gang med å surfe på Instagram eller Facebook. Heldigvis kom en i familien til stede og fikk rekvirert ambulanse. Min kone sliter enda med skadene hun ble påført. Nå skal det sies at politiet har gjort en god jobb med å prøve å finne ut hva som skjedde, etterlysning både gjennom skole og avis, uten resultat.

Det må nok en gang påpekes at det er vi som foreldre og foresatte som må gå foran som gode eksempler, og vi må jobbe aktivt med holdninger til den oppvoksende generasjon. Men og den voksne generasjonen må våkne, det er mange som ikke skjønner alvoret ved å la sine barn sykle uten nødvendig opplæring, og når foreldre selv ikke kan korrigere barn fordi de gjør det samme selv, ja da har vi store utfordringer å jobbe med! Her tror jeg vi som foreldre/foresatte har et stort stykke holdningsarbeid å gjøre.