Enorm nedgang i trafikken i Knarvik: Førti prosent nedgang

Korona-krisa påverkar mykje, også trafikken. I Knarvik har det vore ein enorm nedgang.