Endrar oppseiingstida av SFO-plass grunna korona

Gjer endringar for å hjelpe befolkninga.