Erstad var Hareide sin næraste rådgivar i den dramatiske prosessen om vegvalet til partiet hausten 2018. Årsaka til utmeldinga er den politiske retninga partiet har tatt sidan, seier Erstad til Vårt Land.

– Den beste illustrasjonen på det er korleis KrF motsette seg å greie ut forbod mot homoterapi, men tilsynelatande hadde mindre problem med å stemme mot eit forslag om å la ureturnerbare asylsøkjarar få jobbe. Det er ei politisk prioritering som eg ikkje lenger kan stå inne for, seier Erstad.

Bompengestriden

Han viser òg til bompengeforliket i sommar.

– Plutseleg var KrF villig til å bla opp milliardar av kroner for å tilfredsstille Frps bompengemotstand for så å godta kutt i sosiale ordningar då statsbudsjettet kom på hausten, seier han.

I haust fortalde Erstad i boka «Hareides fall» om det politiske dramaet som gjekk føre seg i KrF hausten 2018.

Mellom anna skildrar Erstad korleis han opplevde at Hareide undervegs vart sviken av nestleiarane Kjell-Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad.

Hareide beklagar utmeldinga

I ei melding til NTB skriv Knut Arild Hareide at han beklagar at Erstad melder seg ut av partiet.

– Alle vi som har hatt gleda å jobbe med Emil veit at han er ein usedvanleg kapasitet KrF så absolutt hadde trunge. Eg vil takke han for den strålande jobben han gjorde for meg og KrF.

– Så er eg ikkje usamd med Emil i dei enkeltsakene han trekkjer fram. Men eg vil oppmode alle KrF-arar til å bli og internt kjempe for ståstaden sin. Emil informerte meg om valet sitt i dag og det må eg respektere, seier Hareide.