Heilt sidan 1998, så langt våre tal strekk seg tilbake, har Nordhordland Elektro sitt driftsresultat vore på plussida. Best resultat hadde dei i 2017, etter ein sterk vekst frå året før.

I 2019 snudde dette for det verre. Medan tala i 2018 viste eit overskot på nær 1,2 millionar kroner, vart resultatet -463.000 i 2019.

No jobbar bedrifta seg tilbake på riktig kjøl.

Prosjekt som gjekk feil

Selskapet vart oppretta i 1987, har 17 tilsette og held til i Isdalstø. Dagleg leiar Bjørn Olav Dale fortel at det er prosjekt som ikkje gjekk som dei håpa på, som førte til den plutselege nedgangen.

– Det var nokre prosjekt som ikkje gjekk som dei skulle, seier Dale og viser til at det er knytt til arbeid mot bedrifter.

Med ein støkk i moralen hjå dei tilsette i elektroselskapet, fortel Dale likevel om eit engasjement for å betre situasjonen.

– Det er sjølvsagt litt tungt når det ikkje går vår veg, men vi har vore innstilt på å jobbe oss opp igjen.

Det er derimot ikkje noko å seie på driftsinntektene til kjeda. Dei har vore jamne sidan 2011, og steig med over to millionar frå 2018 til 2019. Dale fortel at dei framleis er flittig brukt som elektroleverandør i distriktet, også i 2019.

Betre 2020

På tross av koronapandemien som har sette ein stoppar for mange prosjekt, er Dale optimistisk for bedrifta sitt resultat i 2020.

– Her er det fullt trøkk, seier sjefen og seier at motet deira ikkje er borte.

Mellom anna viser han til eit stort prosjekt dei nyleg fekk hjå NAV i Knarvik, til serviceoppdrag og arbeid med leilegheiter saman med andre lokale aktørar.

– Vi vil nok klare å unngå minus i 2020, fortel han.