Eivindvik barnehage og skule set opp førestillinga «Putti Plutti Pott». – Førebuingane starta alt i november.

Av

Eivindvik barnehage og skule skal sette opp førestillinga «Putti Plutti Pott» i Ungdomshuset Vårtun i desember.