Ein bustad på Lindås gjekk for nær 8 millionar kroner i oktober

Av dei ti dyraste bustadane selde i Alver i oktober, hadde tre av dei ein prislapp på over 5,5 millionar kroner.