Ein av dei største salskanalane for kjøp og sal: Dealer dop på Snapchat

Av

Ein Emoji og eit bilde av kor du er kan vere nok til å starte handelen.