Eikanger-Bjørsvik vil overta Musikkhuset i Knarvik og utvide med 200 kvm

Musikklaget leiger bygget for ei krone i året, men no vil dei eige det sjølv.