– Ei skam å ikkje ha eit toalett på ferjekaia

Av

– Det har vore tidenes sommar med trafikk og det følast skamfullt å ikkje kunne tilby dei reisande eit toalett.