Ei ferje er full av historier: Marius (15) har nettopp sagt farvel til pappa

Ei ferje er full av historier, nokre synlegare enn andre.