Vegvesenet: – Me ønsker ikkje at det skal skje store endringar på eigedommane dei neste åra

Artikkelen er over 2 år gammel

Statens vegvesen stadfestar at dei veit at vegalternativa over Åse kan vera konfliktfylte.