Dyrevernsorganisasjon ser alvorleg på svanedrap

NOAH melder det moglege svanedrapet til politiet.