Den eigarlause pusen vil verta heilt frisk - no treng ho ein ny heim

Den vesle pusen kjem til å verta heilt frisk – og treng ein ny heim.