Du kan spele bompengebingo ut heile året

Statens vegvesen klarer ikkje å innføre den eitt år gamle bompengeordninga i Bergen «på skikkeleg måte» før tidlegast i desember.