Droppar Hordfast og prioriterer Arna – Voss, rassikring og opprusting av fylkesvegane

Fleirtalet av fylkespolitikarane i Vestland er samde om korleis dei meiner samferdslekronene frå staten skal brukast i åra 2022–2033.