Dømt sju gonger for køyring utan førarkort: Denne gongen må han i fengsel

Bøter stoppa ikkje mannen frå å køyre utan førarkort. Etter den sjuande domfellelsen reagerte retten med strengare straff.