Difor søkte ikkje Alver om tilskot til trafikktryggingstiltak: – Var ikkje i posisjon til å søke

Hovudutval for samferdsel og mobilitet i Vestland fylke delte tidlegare denne veka ut 3,4 millionar kroner til fysiske trafikktryggingstiltak i fylket.