Difor går store lasteskip inn Sognefjorden

«Asian Emperor» er namnet på lastebåten som no legg seg til i Sogn.