Difor får du ikkje vite noko om kven som er sjuk, korleis dei er smitta eller kor dei er

Fleire vil vite meir om dei som er smitta i Alver. Det får verken media eller innbyggjarane informasjon om.