Dette seier Alver-ordføraren om koronatiltak lokalt