Dette kan du vente deg på vêrfronten framover

Til den fjerde helga i mai er det lagt ut eit farevarsel som gjeld heile Vestlandet sør for Stadt.