Gå til sidens hovedinnhold

Dette er råda for ein trygg jule- og nyttårsbukk

Kommunen oppmodar til å tenkje ut kreative alternativ for å gå jule- eller nyttårsbukk i år.

Det kan vere vanskeleg å skulle gå jule- eller nyttårsbukk som normalt samstundes som at ein held alle smitteverntiltaka for korona. Difor rår Alver kommune innbyggjarar til å finne alternative løysingar dette spesielle året.

Om ein likevel ønsker å gå frå dør til dør, ber kommunen om at ein følger dei same retningslinjene som gjaldt for «knask eller knep» under Halloween-feiringa.

Under i faktaboksen kan du sjå råda til Folkehelseinstituttet.

Dette er viktig for ei trygg feiring:

  • Både dei som ringer på og dei som opnar døra må vere friske.
  • Gå i små grupper, og med dei du er saman med til vanleg.
  • Hald avstand til andre grupper, til dømes dersom det er kø utanfor enkelte hus.
  • Alt godteri som blir delt ut, skal handsamast med reine hender, hanskar eller reiskap, og vere emballert (innpakka).
  • Vent med å ete snopet til du er ferdig med runden, og til du har vaska/sprita hendene.
  • Ikkje del godteri
  • Bruk refleks i mørket og ha gjerne med ein vaksen som sikrar både smittevern og trefikktryggleik.
  • Dersom du har luftvegssymptom eller av andre grunnar ikkje ønskjer at nokon ringer på døra, heng opp ein lapp på døra eller ringeklokka, der det for eksempel står: «Velkomne tilbake på julebukk i 2021».

Kommentarer til denne saken