Gå til sidens hovedinnhold

Dette er påskeferieråda frå regjeringa

Påsketur frå hytte til hytte blir ikkje tilrådd i år sidan det inneber betydeleg auka risiko for smittespreiing. Unødvendige utanlandsreiser blir rådd mot.

Fredag førre veke la helseminister Bent Høie (H) og justisminister Monica Mæland (H) fram råd og reglar for påskeferien.

– Sjølv om reiser til fritidseigedommar i Noreg ikkje blir sett på som nødvendige, kan folk dra på hytta i påska viss dei tek ekstra smittevernomsyn. Vi tilrår då å gjere innkjøpa på førehand, unngå kollektivtransport viss det er mogleg og å halde avstand til andre, seier Høie.

Turar frå hytte til hytte blir ikkje tilrådd, og folk blir bedne om å reservere ubetente hytter på førehand. Viss hytter ligg vanskeleg til, og det kan bli vanskeleg for helsevesenet å komme til dei dersom det blir behov for helsehjelp, bør det bli vurdert å stengje tilgangen til dei, skriv regjeringa ei pressemelding.

Utandørs aktivitetar

Folkehelseinstituttets Line Vold uttalte at folk bør lese seg opp på smitteverntiltaka både til heimkommunen og hyttekommunen, og at dei følger dei strengaste.

Høie tilrår at folk har færre kontaktar enn vanleg, og at møter og aktivitetar skjer utandørs.

Alle som er sjuke, bør halde seg heime i påska, og alle som blir sjuke på hytta, bør dra heim. Dei som ventar på testsvar, må òg halde seg heime.

Nokon vil hamne i smittekarantene som øydelegg planane om tur på påskefjellet. Dei blir bedne om å halde seg heime.

– Det er ikkje greitt å ta halve karantenen heime og halve karantenen på fjellet, sa helsedirektør Bjørn Guldvog på pressekonferansen til regjeringa.

Les alle råda her

Regjeringa presenterte tiltak og råd for påskeferien. Dei gjeld frå og med onsdag fram til 7. april.

 • Det blir sterkt tilrådd at alle held seg innanfor Noreg og ikkje reiser utelands i påska.
 • Alle som kjem heim frå unødvendige fritidsreiser til utlandet, må på karantenehotell fram til dei har framvist negativ test, tidlegast på dag tre.
 • Folk som får unntak og kan følgje vanlege karantenereglar, er dei som har vore på arbeidsreiser, og dei som må gjere andre sterkt nødvendige reiser, som å delta i gravferder og besøkje alvorlege sjuke familiemedlemmer.
 • Hald deg heime viss du er sjuk, og ikkje dra nokon stad viss du er i karantene eller ventar på testsvar.
 • Kjem du frå ein kommune med høg smitte og strenge reglar, må du òg følgje desse reglane der du held til påska.
 • Unngå fleire enn ti kontaktar i veka.
 • Unngå besøk av meir enn fem personar.
 • Personar som ikkje kjem frå same husstand, må halde minst éin meters avstand.
 • Det blir ikkje hytteforbod, dersom ein er påpasseleg med smittevern. Unødvendige reiser skal unngåast.
 • Gjer innkjøp heime før du dreg på hytta.
 • Unngå kontakt med andre menneske på reisa og under opphaldet.
 • Unngå kollektivtransport viss mogleg.
 • Ein kan reise på hotell innanlands, men må halde avstand til andre gjester.
 • Personar som kjem frå kommunar med høgt smittenivå, bør ikkje reise på hotell eller andre overnattingsstader der mange samlast.
 • Overnattingsbesøk blir rådd mot.
 • Barn og unge under 20 år og åleinebuande kan ha overnattingsbesøk av éin eller to faste venner.
 • Vel helst påskeaktivitetar som går føre seg utandørs, der smitterisikoen er minst.
 • Unngå serveringsstader og andre stader der det lett kan finnast trengsel og er vanskeleg å halde ein meters avstand til andre.
 • Ein kan besøkje alpinanlegg, men unngå trengsel og følg smittevernreglane.
 • Ein kan dra på gudstenester og religiøse samlingar der ein bur, men samlingar med personar frå ulike kommunar blir rådd mot.
 • Alle påskeråda kan ein lese om på regjeringa.no.
 • Helseministeren Bent Høie (H) tilrår alle å laste ned smittestoppappen før påskeferien.

Utanlandsreiser blir rådde mot

Regjeringa kjem òg med ei særleg oppmoding til dei som bur i område med mykje smitte, til dømes Oslo, om å unngå hotell og andre overnattingsstader. Reiselivsaktørane blir bedne om å avgrense tilgangen til fellesareala på slike stader.

Folkehelseinstituttet har ikkje rekna på kor stor smittespreiing som kan oppstå i kommunar med mindre smitte, når det kjem folk frå område med meir smitte.

Alle unødvendige utanlandsreiser blir rådde mot, og alle som reiser på slike turar, må i karantenehotell når dei vender heim.

Les også

Det vart ikkje noko tog i år, men dette meiner folk er viktig på kvinnedagen

Les også

Melder om god glid i vaksineringsprosessen

Kommentarer til denne saken