– Det er ikkje tid for fest og samankomstar no

Fleire foreldre fortvilar over at ei rekke barn framleis får lov av sine foreldre til å samlast, trass i myndigheitene sine oppfordringar om å la vere.