Det dyraste huset selt i Alver i juni gjekk for 8,6 millionar kroner

Høge prisar på bustadene i Alver i juni.