Desse prosjekta kan Alver få finansiert gjennom byvekstavtalen i 2021

Alver kommune har meldt inn ei førebels liste med prosjekt i byvekstavtalen som dei kan få midlar til gjennom neste års statsbudsjett.