Desse lokale nyetableringane er registrert i 2019

Av

Her er alle nye føretak som er registrert i elleve kommunar i 2019.