1. juli i år, vart det klart at Knarvik senter skulle bli ein del av Olav Thon Gruppen, som frå før av driftar ei rekke kjøpesenter rundt om i landet.

Solveig Hunhammer er eigedomssjef i kjøpesenteravdelinga, og torsdag var ho i Knarvik for å overvære opninga av den nye butikken Normal.

Ho vil ha ansvaret for utleige i senteret og samstundes leie utviklinga.

– Vi tok over forvaltninga her den 1. oktober.

Justeringar og nye system

Ho meiner det er veldig mykje på plass allereie, men at det vil bli justeringar og nye system.

– Vi vil sjå på kva butikkar vi har her no og kva butikkar vi ønskjer å få inn, seier ho og legg til:

– Vi ser på kva vi kan gjere for at senteret skal stå fram som den beste versjonen av seg sjølv, heile tida.

– Kva skal de gjere?

– Det er eit kjempebra potensial her no, i form av mange gode butikkar og mykje besøk. Og så vil vi forsøke å gjere det endå trivelegare, slik at folk skal få lyst til å vere her lenger og oftare, seier ho og held fram:

Ho presiserer at senteret framleis er ferskt for henne, men at det kan vere bra å komme inn med nye auge.

– Eg har drive med dette i mange år, så eg ser det er ting som kan gjerast. Som å supplere med andre butikkar i tillegg til dei som allereie er her.

– Det er alltid ting å ta tak i og når ein kjem utanfrå, ser ein ting med nye auge. Det kan til dømes vere stader det kunne vore malt og gjort litt endringar.

Utvikling

Det er 49 kjøpesenter med Amfi-logo i Norge, ein slik logo ønsker Hunhammer også skal pryde senteret i Knarvik.

– Eg og fleire vil det skal bli eit Amfi-senter, og at folk ikkje føler det berre er ein logo. Det er ikkje alltid så mykje som skal til, kanskje berre ei lita «oppshining», seier ho og legg til:

– Det er absolutt triveleg her no, men vi har eit langsiktig perspektiv. Det er viktig å utvikle seg heile tida.

Ho trur dei tilsette vil setje pris på å få eigedomsgruppa inn.

– Vi har mellom anna opplegg for sosiale medium og marknadsføring. Då slepp dei å gjere alt av utvikling sjølve, men vert del av eit fellesskap i eit system som arbeider med kjøpesenter i heile landet.