Desse føretaka meldte konkurs i april

Her får du ei oversikt over alle føretaka som blei meldt konkurs i den fjerde månaden i 2020.