Desse føretaka er registrerte konkurs i desember

Her får du ei oversikt over føretaka som blei registrert konkurs i desember 2020.