Desse dagsturhyttene har blitt ein knallsuksess i Sogn og Fjordane: No skal Alver kommune sette opp tre hytter

Heile tre dagsturhytter er planlagt å bli bygd i den nye storkommunen i år.