Desse bedriftene i Alver har fått Koronakompensasjon så langt

Fleire bedrifter har no fått tilskot frå staten si kompensasjonsordning i koronakrisa. Kompensasjonen er gitt for omsetningstap i mars månad.