↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

56 17 07 00

Besøksadresse

Havnevegen 9
5918 FREKHAUG
  1. Beskrivelse
Frekhaug Tannklinikk
Tannklinikken vart opna i 2007 av Audun Håland. Her jobbar idag 3 tannlegar og 3 sekretærar.
Tannlegane Britt-Elin Frantzen, Maren Ruud og Nina Mjanger Eide.
Sekretærane Miriam, Jorunn og Brigitta.
 
Les mer om oss som jobber her: http://www.munnhola.no/#om
 
Me held til i Havnevegen 9.