↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon


907 11 818

Besøksadresse

Mykingvegen 771
5913 EIKANGERVÅG
 1. Beskrivelse

VISJON
Vår visjon er å bli anerkjent som en kvalitetsleverandør for våre kunder, våre ansatte, våre leverandører & kontraktører men også blant offentlige organer i de områdene vi til enhver tid driver virksomhet.

AQHOS sine styrende elementer

Ansvarlighet
Vi er stolt over våre anstrengelse ved å utøve våre prinsipper og praksiser gjeldende for både den tekniske siden av vår forretningsdrift så vel som det etiske aspektet. Vår ansvarlighet er blant annet basert på å kontinuerlig søke forbedringer, i de interne standarder for organisasjonen, i hvordan de involverte menneskene og gruppene samhandler på, så vel som hvordan vi opprettholder våre forpliktelser ovenfor de eksterne faktorer, som våre kunder, leverandører, kontraktører og kontraktører og offentlige styrende organer.

Kvalitet
Våre ansatte og organisasjonen har som mål å levere den høyest mulige kvaliteten innen våre tjenester og produkter, basert på kriterier bestemt av våre kunder, de til enhver tid tilgjengelige produkt og system løsninger tilgjengelig i markedet og eller begrensninger gitt i relevante lover standarder og normer.

Human Kapital
Vårt selskap med våre ansatte anerkjenner og slår vern om at vår suksess er direkte basert på våre samlede ressurser med all den kunnskap, vilje, talenter, ferdigheter, egenskaper, intelligens, opplæring, dømmekraft og visdom vi praktiserer som individuelle individer og eller i felleskap hvor vi sammen som en gruppe kan nå våre mål.

Orden
Vår organisasjon tar stolthet i å utføre vår måte å drive butikk på på en meget kostnadseffektiv og profesjonell måte. Dette skal sikre at sluttproduktet, være seg våre tjenester, system løsninger / produkter, og eller kombinasjonen av disse, bidrar til at våre kunder ikke betaler høyere pris enn nødvendig men allikevel ender opp hvor alt har nådd den aktuelle samsvarigheten.

Sikkerhet, samfunn sosialt ansvar
Vi vil alltid ha de høyeste målsettinger for å bidra til ett sikkert og godt arbeidsmiljø for våre ansatte, for personellet rundt oss og for de aktører som vi til enhver tid samhandler med. Her etterlever vi en Null Ulykke praksis. Våre sikkerhetsmålsettinger inkluderer også sikkerhet for maskiner og utsyr så vel som vår streben til alltid å minimere de forurensende faktorene mot naturen. AQHOS sitt HMS slagord er «når vi ser noe, så gjør vi noe».

Vi omfavner vår arv hvor fundamentet for vår organisasjon er basert på ett sosialpolitisk standpunkt. Vi anerkjenner den alltid pågående kampen og skiftende balanse mellom konservative og liberale krefter, finansiell drevende krefter mot mer ikke- kommersielle initiativer, hvor vi tar mål av oss til alltid å støtte løsninger som favoriserer til det beste for menneskene. Som en ansvarlig aktør i de områdene vi opererer vil vi, når situasjonen krever det, kjempe de gode kampene i en god demokratisk ånd.

Vårt selskap vil operere som en opplæringsorganisasjon da vi mener å tro at fremgangen fra opptjent kunnskap er en sterk drivkraft for individene som også for organisasjonen hvor sluttproduktet er tilfredstillelse. Vi tror at vårt sosiale ansvar, både individuelt og som selskap, er frivillig. Med det søker vi som organisasjon å gjøre mer enn det som vi, til enhver tid, er påkrevet av lovpålagte ansvar. Det involverer en ide om at det er bedre å være proaktiv mot ett problem i stedet for re-aktiv mot ett problem. For oss betyr sosialt ansvar også å hindre eller bidra til å begrense, korrupsjon, uansvarlig eller uetisk oppførsel som kan bringe skade mot samfunnet, selskapet, og med det også selskapets kultur og verdier, og aktiviteter og produkter som kan være til skade for naturen. Vi tror at vi kan bidra på best mulig måte ved at vi setter inn ressurser tidlig for da å muligens kunne forhindre eventuelle avvik og eller redusere skadeomfang av avvik.

 

 • Ansvarleg redaktør: Sølve Rydland
 • Adresse: Kvernhushaugane 12. 5914 Isdalstø
 • Personvernpolicy / Informasjonskapsler
 • Redaktørplakaten
 • PFU
 • nordhordland.no vert lagra regelmessig av Nasjonalbiblioteket. Nettsida vil bli gjort tilgjengeleg som kildemateriale for forsking og dokumentasjon
 • Tipstelefon: 916 20 916
 • Sentralbord: 56 35 55 55
 • Utgitt av Avisa Nordhordland AS
 • Avisa Nordhordland © 2022

Redaktøransvar