↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

56 35 74 14

Besøksadresse

Kvassnesvegen 19
5914 ISDALSTØ
  1. Beskrivelse

Langenes Bygg ble grunnlagt i 1972 av Byggmester Helge Langenes.

Langenes Bygg AS er et familiefirma, og det er i dag barna til Helge Langenes, sønn og datter, som har ansvar for den daglige driften.

Langenes Bygg AS har vært godkjent opplæringsbedrift i over 30 år, og har i alle disse årene alltid hatt lærlinger.

Pr. 2017 er vi 17 ansatte; tømrere, hjelpearbeidere, lærlinger, lagerarbeidere og butikk/kontor

Vi har helt siden starten drevet med bygging av eneboliger, tilbygg, rehabilitering etc.

Etter hvert utvidet dette seg til bygging av større bygg, både for private og offentlige byggherrer, som skoler, barnehager, sykehjem, omsorgsboliger etc.

I 1978 startet vi med salg av boliger fra egen huskatalog; Hordaland Hus, og denne hadde vi helt frem til 2017.

Frem til 1983 ble firmaet drevet fra boligen til Helge på Langenes, noe som etter hvert ble vanskelig. I 1983 etablerte vi oss med kontor i Knarvik som vi da leide hos Møbelutsalget.

Langenes Bygg ble omdannet til aksjeselskap i 1987.

Fra 1990 har vi hatt vårt eget forretningsbygg i Knarvik. Vi har et bygg i 3. etasjer, der vi holder til selv i underetasjen, leier ut hele 1. etasje til et apotek, og har 6 stk leiligheter på toppen som vi leier ut til private.

Vi påtar oss alle typer byggeoppdrag, små og store, med Nordhordland og nordlige deler av Åsane som hovedområder:

Nybygg Tilbygg Rehabilitering

Prosjektering, salg og oppføring der vi hjelper til med hele byggeprosessen, er et av våre spesialfelt. Tegning, salg og montering av kjøkken er også noe av det vi gjør.

Vi har stort utsalg av trelast og byggevarer i vår butikk i Knarvik.

Vi er leverandør av Marbodal kjøkken, og har utstilte Marbodal kjøkken i vår butikk.