↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

907 23 878

Besøksadresse

Hagellia 6
5914 ISDALSTØ
  1. Beskrivelse

Lang erfaring med tilstands og verdivurderinger av hus, leiligheter, tomter, spikertelt, naust 37 års erfaring fra byggebransen. 

Utdannet og har praktisert som byggmester. Har 22 års erfaring som sertifisert takstmann. 

 

Våre tjenester : 

- Boligsalgsrapporter : Tilstand / verdi

- Skadetaksering / Naturskade

- Uavhengig kontroll våtrom

- Byggelånskontroll

- Forhåndstakst ved søknad om byggelån

 

Sertifiseringer : 

- Medlem Norges Takseringsforbund

- TEGoVA Residential Valuer - The European Group og Valuers Assosiations 

-  DNV