↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

56 35 30 78

Besøksadresse

GalterĂĽsen 4
5916 ISDALSTØ
  1. Beskrivelse

OM OSS

 

Historie

Entrepenørselskapet Håkon Sandvik ENK blei stifte i 1974. Selskapet blei driven som eit einmannsføretak fram til 1986. H. Sandvik AS, med adresse 5915 HJELMÅS, blei etablert i 1986. Firmaet utfører oppdrag som entrepenør innan bygg og anlegg, og har allsidig bakgrunn frå anleggsdrift. Oppdragsgjevarane er offentlege etatar, næringsverksemder og private. Geografisk arbeidsområde er i hovedsak Nordhordland.

Det er 13 ansatte i verksemda. Dagleg leiar heiter Helge Sandvik.

 

MĂĽlsetjing:

Vür verksemd skal tilretteleggje sitt arbeid pü ein müte som forebygg ulykker, miljø- og helseskadar, og som skapar trivsel pü arbeidsplassen. Driften skal gje minst mogeleg püverkand pü det ytre miljø. Vüre tjenester og produkt skal vera sikre for vüre kundar.

Me skal ivareta dette ved at helse, miljø og tryggleik vert planlagt og prioritert pü lik linje med utøving av arbeidsoppdrag, service og økonomi.

 

Mange faste kundar

I snart 40 ür har me utført grunn og betongarbeid for vüre kundar i Nordhordland og omegn. Mange av vüre kundar er faste kundar, samtidig som me har god tilføring av nye kundar. Hos oss stür alltid kunden i fokus. Me gjer til ei kvar tid det vi kan for at vüre kundar skal vere godt fornøyd med arbeidet me utfører.

  • Adresse: Kvernhushaugane 12. 5914 Isdalstø
  • Ansvarlig redaktør: Sølve Rydland
  • Personvernpolicy / Informasjonskapsler
  • Redaktørplakaten
  • PFU
  • nordhordland.no vert lagra regelmessig av Nasjonalbiblioteket. Nettsida vil bli gjort tilgjengeleg som kildemateriale for forsking og dokumentasjon
  • Tipstelefon: 916 20 916
  • Sentralbord: 56 35 55 55
  • Avisa Nordhordland © 2021

Redaktøransvar