↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

56 34 24 30

Besøksadresse

Torvhusmyrane 6
5913 EIKANGERVÅG
  1. Beskrivelse

Helland Elektro AS, etablert 1960, en av Nordhordlands største bedrifter innen planlegging, konstruksjon og montasje av elektroinstallasjoner for industri, landbruk, boliger og fiskeoppdrett.

Vårt engasjement omfatter landbaserte så vel som offshore-relaterte installasjoner - på skip og innen oljesektoren.

 

Helland Elektro AS har bygd opp betydelig kompetanse innen planlegging, konstruksjon og montasje av for eksempel:

  • Tavlebygging
  • PLS-styringer, -programmering
  • Automasjon, instrumentering
  • Adgangskontroll/overvåkning/alarm
  • Data/fiber
  • Brannseksjonering/nødlys osv.
  • ENØK
  • Sterkstrøm-installasjoner