Målingslukta ligg i lufta og lyden av sprayboksar som blir rista fyller øyra. Denne helga skal ungdom sette farge på Frekhaug.

– Det har vore veldig kjekt. Kjekkare enn forventa. Dersom det blir liknande tilbod framover kunne eg godt testa det fleire gongar, seier Cato.

Han var ein av seks deltakarar då Nordhordland kunstlag og Alver kommune denne veka arrangerte graffiti-workshop ved Bua på Frekhaug. Ungdomane har denne helga stifta kjennskap med ein ny kunstform, samtidig som dei har blitt kjent med kvarandre.

– Det er veldig bra. Vi i Nordhordland kunstlag er veldig opptatt av at det ikkje berre er oss gamle som skal drive med kunst. Ungdommen må få prøve seg, seier styremedlem Eirik Astrup.

Bua er Frekhaug frivilligsentral sitt «utstyrsbibliotek», der barn og unge kan låne sportsutstyr gratis. Tilbodet held til i den gamle brannstasjonen på Frekhaug, og workshopen blei til som eit tiltak for å friske opp både bygget og området rundt.

– Bygget har vore veldig anonymt og dei på frivilligsentralen ville friske det opp og gjere det meir synleg. Det var ein av motivasjonane bak dette prosjektet.

Det seier Sigrid Fivelstad, som er kulturrådgjevar i Alver kommune. Ho fortel at ho er svært opptatt av at barn og ungdom i Alver skal ha tilbod om å drive med kunst, i tillegg til dei tilboda som alt finst innan kulturskulen. Workshopen denne helga er ein del av det som har blitt eit større kunstprosjekt på Frekhaug.

– Det prosjektet skal både vere eit aktivitetstilbod for ungdom innan visuell kunst, men òg eit områdeløft for Frekhaug. Vi vil tilføre litt meir fargar.

Eigen graffitiveg

Det er god stemning då Avisa Nordhordland besøker Graffiti-workshopen på Frekhaug søndag. Ungdomane har akkurat hatt matpause, og skal no legge siste hand på verket.

Laurdag og søndag har dei seks ungdommane og kurshaldar Dikic samarbeida om å skape kunst på bakveggen til Bua sine lokale på Frekhaug

– Det har vore kjekt. Vi har fått vere kreative og har samarbeida om noko felles. Eg synest alle burde prøve å lage graffiti minst ein gong, seier Hatem.

Oscar var og godt nøgd med helga.

– Eg likar godt det å vere kreativ, så dette har vore veldig kjekt.

Det er graffitikunstnaren Dino Dikic som har vore lærar på kurset. Bergensaren har drive med graffiti i 20 år og fortel at han dei siste åra har vore lærar på mange graffitikurs for barn.

– Laurdag starta dei med å spraye ganske fritt på veggen. Så har vi stramma kunstverket gradvis inn. Eg visste ikkje kva dette skulle bli då vi starta, men vi har rett og slettlaga eit måleri med mange flotte detaljar saman.

Framover fortel Fivelstad at det kjem til å bli arrangert fleire liknande kurs og aktivitetar på Frekhaug. Det aller første som skal skje, vil skje allereie på torgdagen torsdag.

– Om du ser lengre bortover veggen dei har måla på, så er den kvit. Det skal vere ein vegg der ein har lov til å halde på med graffiti. I samband med det så vil sprayboksar bli ein av tinga ungdommar kan låne på Bua, fortel Fivelstad.