Denne båten var sjøens store skrekk under andre verdskrig: Hadde fleire aksjonar i Nordhordland

Motoren durte sjølv når båten låg til kai. Smerteskrika under dekk skulle overdøyvast. Mange motstandsfolk fekk sitt første møte med tortur om bord i «Skarv».