Den tidlegare prosjektleiaren om granskingssaka: – Eg har meint heile tida at dette er oppblåst

Berre den tidlegare prosjektleiaren vil kommentere granskingssaka som no er meld til politiet.