Først og fremst må dette kunne sies å være en gladsak: I en vanskelig økonomisk situasjon får vi til en politisk prioritering med sårt nødvendig oppgradering av viktige idrettsanlegg. Først i Knarvik, men også fotballbanen på Ostereidet ligger inne i økonomiplanen med oppgradering av nytt dekke. Dette er viktig for klubbene våre, for barn og unge og for folkehelsen.

Dernest kommer en debatt om hvilke innfyll banen skal ha. H og AP har her tvilt seg frem til den konklusjonen at den beste løsningen for banen i Knarvik vil være å ta i bruk syntetisk innfyll. Det er flere grunner til dette:

  • Ved å bygge ringmur rundt banen vil vi ivareta alle kravene i forskriften for å sikre at løsningen hensyntar miljøet.
  • Det er ikke en ønsket situasjon at den desidert mest brukte fotballbanen i Alver risikerer å måtte holde enda mer vinterstengt enn man allerede må, fordi det alternative innfyllet fryser raskere.
  • Levetiden på det alternative innfyllet er forventet å være vesentlig kortere enn ved å gå for den løsningen et flertall nå har innstilt på. Selv om flertallets innstilling koster litt mer i 2021, er det altså ikke sikkert at det er den dyreste investeringen i et langsiktig perspektiv. I et miljøperspektiv kan det også vurderes hvor miljøvennlig det er på sikt å velge løsninger som har kortere levetid enn andre alternativer.
  • Teknologien rundt vanlig gummigranulat har også blitt kraftig forbedret i et klimaperspektiv. Det syntetiske innfyllet er noe helt annet i 2021 enn for bare ti år siden.

Naturvernforbundet må gjerne mene at det er «freidig» å benytte bekymringer fra brukerne som et argument for det alternativet vinå har falt ned på. Faktum, som Hindenes fint kunne ha funnet i sakspapirene, er at både NBK, Alver Idrettsråd og kulturavdelingen i kommunen alle har anbefalt å gå for det alternativet vi nå har innstilt på, blant annet med de begrunnelser som nevnes over. I tillegg til alle enkelthenvendelsene må dette sies å være foreninger og avdelinger som representerer et særdeles stort utvalg av brukerne.

Teknologien driver oss fremover. Vi har tro på at vi en dag er kommet dithen at spørsmålet om innfyll knapt vil være et spørsmål fordi kvaliteten på det miljøvennlige ikke bare vil være like god, men forhåpentligvis bedre. Frem til vi er der syns vi det er ufornuftig å teste dette på den banen som vil ramme desidert flest innbyggere om den må holdes mer vinterstengt.

Med den løsningen vi har valgt får vi en fotballbane som sikrer mest mulig aktivitet og brukstimer i banen sin levetid – samtidig somvi hensyntar miljøet med tiltak for å hindre spredning av innfyllet.

Det burde først og fremst være en gladsak!

Her kan du lese debattinnlegget som Larsen og Oddekalv svarar på:

Les også

Miljøbaner og sidrumpet granulatfyll