Deler ut gåvekort for 40.000 kroner for å hjelpe lokale bedrifter

Sidan dei sjølv opplever gode tider for driftene, ønsker Bunnpris Bøvågen og Bygger'n Stevnebø å støtte dei lokale som slit.