Det seier Arne Ramslien, styremedlem i Knarvik Idrettslag.

22. februar gjekk Alver kommune over til å følge dei nasjonale koronatiltaka, etter to veker med meir inngripande tiltak.

Regjeringa har bestemt at nokre av dei nasjonale reglane for barn og unge skal bli letta på.

– No opnast det opp for idrettsarrangement og konkurransar for barn og unge som samlar deltakarar frå same kommune, skriv regjeringa i ei pressemelding, og presiserer at alle deltakarar må vere frå same kommune i idrettar som involverer nærkontakt.

Ramslien reagerer sterkt på dette, og meiner at det fører til ei forskjellsbehandling av små og store kommunar.

– Ingen logikk

I Knarvik IL har dei handballag for 1. til 9. klasse. Vanlegvis reiser laga ut frå kommunen for å konkurrere mot andre lag på same nivå i serien.

No er dei nøydde til å halde seg innanfor Alver kommune.

– Vi i Region Vest er organisert sånn at vi spelar mot lag innanfor regionen. No får vi ikkje eingong reist over Nordhordlandsbrua, seier Ramslien.

I regionen er Knarvik IL og resten av klubbane i Alver kommune ein del av sone Hordaland Nord, saman med blant anna fleire klubbar i Åsane og Arna.

– Det er ingen logikk i at vi ikkje kan reise til Åsane for å spele kamp. Ikkje kom her og sei at det har med smittevern å gjere, uttalar han, og viser til dei låge smittetala i Alver.

– Distriktsfiendtleg

Ramslien peiker på andre kommunar som Modalen og Vaksdal, der det i likskap med Alver ikkje er mange lag på same nivå og aldersklasse som kan konkurrere mot kvarandre.

Her meiner han at dei store kommunane slepp billig unna.

– Bergenslaga kan reise fritt i heile kommunen. Ein får ein veldig forskjellsbehandling, der ein i realiteten ikkje har noko kamptilbod for Nordhordland.

– At regjeringa ser på ein kommune åleine som ein funksjonell handballsregion er berre tull. Det er distriktsfiendtleg for dei minste kommunane, og heilt utmerka for storkommunar som Bergen, uttalar Ramslien.

Han og resten av styret i Knarvik IL meiner det er så få klubbar i Alver at det blir problematisk å berre skulle spele kampar innanfor kommunegrensa.

– Kampmoglegheitene blir ikkje reelle, meiner Ramslien.

Nokre av laga er dessutan avhengige av å reise ut av kommunen for å kunne spele mot lag som er på same nivå i serien.

Står på for å halde oppe tilbodet

Trass i eit tungt år for handballen, fortel Ramslien at klubben i Knarvik har stått på for å halde tilbodet gåande.

– Vi har hatt noko fråfall av spelarar i koronatida, men trenarane har gjort ein heroisk innsats, seier Ramslien.

Han fortel at dei unge spelarane lenge har gleda seg til å kunne starte opp igjen med kampar, og at regjeringa sine nye retningslinjer difor vart motteke med stor skuffelse.

– Eine konsekvensen går på det sportslege, der ein ikkje får spelt så mange kampar og ikkje får matching på sitt eige nivå, men det er ikkje så viktig for dei yngste spelarane. Det som er ein stor konsekvens er at motivasjonen forsvinn hos eldre spelarar og vi kan få fråfall.

– Eg er i mot at vi skal bli ein del av Bergen kommune, men akkurat no skulle eg ønske at kommunegrensa gjekk litt lenger nordover, seier Ramslien.