Dei to første «Søndagslyd»-konsertane har blitt sett over 12 tusen gongar

– «Søndagslyd» er ei gåve frå Alver Kommune og Sparebanken Vest til alle innbygarar i Alver kommune.