Julie Sætre

Dette gjer naudetatane når dei får melding om ein sjølvmordssituasjon

Folkehelseinstituttet anslår at for kvart sjølvmord utført, skjer det også ti sjølvmordsforsøk. I Nordhordland må alle naudetatane ikkje sjeldan på oppdrag for å prøve å redde desse liva, og dei har klare rutinar på korleis.
Publisert