Det siste året registrerte Nordhordland Legevakt 74 tilfelle av suicidal åtferd: – Legane gjer ein viktig jobb med å fange opp risikofaktorane

Som ein viktig del av det akuttmedisinske helsetilbodet i regionen, hjelper legane på legevakta i Knarvik menneske gjennom fleire sjølvmordsrelaterte kriser i løpet av kvart einaste år.