De skulle bygge nytt hus – og det ble et kunstverk som ingen andre har maken til

Ragnar og Else Grete Engebretsen på Øygarden i Heddal skulle bygge nytt hus på gården når sønnen Daniel og hans familie nå overtar gårdsdriften. Det nye huset er blitt et kunstverk – spesialdesignet og tegnet av Else selv og sølvsmed/arkitekt Arnt Darrud.